Хипоталамус

долен дел од таламусот

Хипоталамус е дел од меѓумозокот. Тој го гради подот од долната половина од бочниот ѕид на третата мозочна комора. Сраснат е за долниот крај од таламусот. На долната страна од хипоталамусот се наоѓа крстосницата на оптичките патишта, а до неа петелка на која виси задниот нервен дел од хипофизата.

Мозок: Хипоталамус
LocationOfHypothalamus.jpg
1806 The Hypothalamus-Pituitary Complex.jpg
Латинскиhypothalamus
Gray'ssubject #189 812
NeuroNameshier-358
MeSHHypothalamus
NeuroLex IDbirnlex_734

ФункцијаУреди

Хипоталамусот има централна невроендокрина функција во организмот, најзначајна во контролата на предниот дел на хипофизата, која пак регулира голем број на ендокрини органи.