Чинови на Армијата на Република Македонија

Армија на Република Македонија
Logo of the Army of the Republic of Macedonia.svg

Родови
Пешадија
Артилерија
ОМЕ
Врски
Инженерија
АБХО
ВВ и ПВО
Други единици
Специјални сили
Резервисти
Служби
Логистика
Интендантска
Санитетска
Ветеринарска
Сообраќајна
Градежна
Техничка
Воздухопловнотехничка
Чинови на АРМ
Генералски чинови
Офицерски чинови
Подофицeрски чинови
Војнички чинови
Организација
Организација на АРМ
Структура
Структура на АРМ
Генералштаб на АРМ
Началник на Генералштабот
Министер за одбрана
Институции
Касарни
Воена полиција
Воена болница
Воена Академија
Дом на АРМ
Историја на македонската војска
Историја на АРМ
Воена историја на Македонија

Воената хиерархија на Армијата на Република Македонија се состои од разни чинови. Тие се потпаѓаат во четири главни групи, зависно од положбата и функцијата: генерали, офицери, помлади офицери и војници.

Чинови [1]Уреди

Обележје
Чин
Група
Белешка
  Генерал Генерали
  Генерал потполковник
  Генерал мајор
  Бригаден генерал
  Полковник Офицери
  Потполковник
  Мајор
  Капетан
  Поручник
  Потпоручник
  Главен наредник Помлади офицери
  Наредник
  Постар водник I класа
  Постар водник
  Водник
Помлад водник Војници
Десетар
Разводник
Воjник

НаводиУреди