Мајор е офицер во војската. Тој претставува прв ранг меѓу високи офицери. Во повеќето земји, главниот е командант на баталјон или поделба, но исто така врши одредени командни и персонални должности во единиците на баталјонот и редовите. Исто така, во повеќето армии, добивање на ранг на главни се однесува на полагање на испитот или завршување на соодветното високо образование.

Се јавува за првпат во шеснаесеттиот век, но дури за време на граѓанската војна во Англија (1642-1651) за првпат беше рангирана меѓу рангирани офицери. До 19 век бил во употреба во сите армии од областа на англиското говорно подрачје и во некои други. Во тоа време ранг на мајор се развил во прва команда пред да се користи како командант на бојното поле, за разлика од ранг на капетан кој останал подреден и наменет за офицери - команданти на единици на ниво на компанија. Воведена е во српската армија во 1830 година. Општо земено, во сите армии, таа се состои од една ѕвезда и лента која укажува на висок офицер.

Во морнарицата, рангот мајор одговара на редовите на капетанот корпус.

Мајорот како тема во уметноста уреди

Наводи уреди

  1. Viljem Batler Jejts, Kula. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1978, стр. 92-96.