Утока — местото каде што реката се влева во друга река, езеро, море или океан.

Утоката на Пчиња во Вардар