Туркменска Советска Социјалистичка Република

Туркменистанска ССР била една од републиките на СССР. Била создадена на 7 август 1921 година како Туркменска АССР. На 13 мај 1925 била преобразувана во Туркменистанска ССР, а на 27 октомври 1991 ја објавила својата независност.

Түркменистан Совет Социалистик Республикасы
Знаме на Туркменистанска ССР
Знаме на Туркменистанска ССР
Грб на Туркменистанска ССР
Девиза: Әхли юртларың пролетарлары, бирлешиң!
Главен град Ашхабат
Образувана 7 август 1921
В составот на СССР од 30 декември 1922
до 27 октомври 1991
Површина
488 100 км22
4-та во СССР
Население
3 522 700 (1989)
12-та во СССР
Густина
7,2км2
14-та во СССР