Плоштина

(Пренасочено од Површина)

Плоштина е величина која ја изразува површината на некој предмет.

Површините на овој квадрат и овој круг се исти.

Во математиката

уреди

Единици

уреди
 

Единици мерки за плоштина се:

квадратен метар = СИ изведена единица (во си системот)
ар = 100 квадратни метри
хектар = 10.000 квадратни метри
квадратен километар = 1.000.000 квадратни метри
квадратен мегаметар = 1012 квадратни метри

Британски единици дефинирани по метарот:

квадратна стапка = 0,09290304 квадратни метри
квадратен јард = 9 квадратни стапки = 0,83612736 квадратни метри
квадратна прачка = 30,25 квадратни јарди = 25,2928526 квадратни метри
акр = 160 квадратни прачки или 43,560 квадратни стапки = 4046,8564224 квадратни метри
квадратна милја = 640 акри = 2,5899881103 квадратни километри

Старите европски мерки за плоштина/површина сѐ уште се користат за некои лични работи (како огласи за продажба на земја)

квадратен фат = 3,34450944 квадратни метри
катастерски месечев акр = 1600? квадратни фата = 5755 квадратни метри

Корисни формули

уреди
Најчести равенки за плоштина:
Облик Равенка Променливи
Квадрат и правоаголник     и   се страните на квадратот односно правоаголникот

(ширина и висина).

Триаголник     и   се основата односно висината.
Кружница   r е полупречникот на кружницата.
Елипса     и   се голема полуоска и мала полуоска.
Сфера  , или     е полупречникот на сферата, односно   е пречникот на сферата.
Трапез     и   се основите (паралелни страни), а   е всината (растојанието помеѓу паралелните основи).
Цилиндар     и   се полупречникот, односно висината.
Бочна плоштина на цилиндар     и   се полупречникот односно висината.
Конус     и   се полупречникот, односно апотемата.
Бочна плоштина на конус     и   се полупречникот, односно апотемата.
Кружен отсечок     и   се полупречникот и аголот (во радијани).

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди