Три точки (се пишуваат и бележат со ) — интерпункциски знак кој означува дека текстот е изоставен, ненаведен или недовршен.[1]

...

Интерпункција

апостроф ( ' )
загради ( ( ) ), ( [ ] ), ( { } ), ( < >)
две точки ( : )
запирка ( , )
црта ( , , , )
три точки ( , ... )
извичник ( ! )
точка ( . )
закосени наводници ( « » )
цртичка ( -, )
прашалник ( ? )
наводници ( ‘ ’, “ ” )
точка и запирка ( ; )
коса црта ( / )
знак ⁄ ( )
Одделување на зборови
празно место ( ) () () ( ) () () ()
интерпункт ( · )
Општа типографија
амперсанд ( & )
знак ет ( @ )
ѕвездичка ( * )
обратна коса црта ( \ )
потточка ( )
карета ( ^ )
валута општ: ( ¤ )
особени: ฿, ¢, $, , , £, , ¥, ,
крст ( , )
степен ( ° )
превртен извичник ( ¡ )
превртен прашалник ( ¿ )
тараба ( # )
знак за нумеро ( )
реден показател (º, ª)
отсто и сл. ( %, ‰, )
нов ред ( )
прим ( )
отсечок ( § )
тилда ( ~ )
преглас ( ¨ )
долна црта ( _ )
вертикална/испрекината црта ( |, ¦ )
Необична типографија
астеризам ( )
индекс ( )
знак ∴ ( )
знак ∵ ( )
интеробанг ( )
знак за иронија ( ؟ )
ромб ( )
знак за референца ( )

Употреба

уреди

Три точки се пишуваат:

  • на крајот на незавршен исказ или во средината на реченицата ако се јавува прекин. Пред нив нема белина (празно место), односно се пишуваат веднаш зад последниот збор, а по нив има белина.

Примери: Не знае дека тука тешко се живее, не знае дека нема за леб, не знае… Ќе дојде, па ќе види.

Сите ќе слушнат за мојата радост… за успехот на мојот син.


  • во незавршен исказ од прашални или извични реченици;

Пример: Ах!… Толку болка!… Ќе има ли сето ова крај?…


  • за означување застој во говорот или при испрекинато зборување;

Примери: Да… токму така, денес е тој ден.

Зо… зо… зошто не ми кажа веднаш?


  • при пренесување делови од разговор (телефонски, електронски) за обележување застој и подолга пауза во исказот;

пример: – Добар ден… се јавувам во врска со наградната игра.


  • за означување прекин на натамошно набројување;

Пример:Македонија е земја на сонцето, планините, водите…


Во овој случај, наместо трите точки, може да употребиме зборови и кратенки, како: и така натаму (итн.),  и слично (и сл.), и друго (и др.).

Наводи

уреди
  1. „Три точмки (...)“. Македонски јазик и литература. Посетено на 30 ноември 2018.