Точка и запирка (;) — интерпункциски знак. (Не се употребува како правописен знак.)

(;)

Интерпункција

апостроф ( ' )
загради ( ( ) ), ( [ ] ), ( { } ), ( < >)
две точки ( : )
запирка ( , )
црта ( , , , )
три точки ( , ... )
извичник ( ! )
точка ( . )
закосени наводници ( « » )
цртичка ( -, )
прашалник ( ? )
наводници ( ‘ ’, “ ” )
точка и запирка ( ; )
коса црта ( / )
знак ⁄ ( )
Одделување на зборови
празно место ( ) () () ( ) () () ()
интерпункт ( · )
Општа типографија
амперсанд ( & )
знак ет ( @ )
ѕвездичка ( * )
обратна коса црта ( \ )
потточка ( )
карета ( ^ )
валута општ: ( ¤ )
особени: ฿, ¢, $, , , £, , ¥, ,
крст ( , )
степен ( ° )
превртен извичник ( ¡ )
превртен прашалник ( ¿ )
тараба ( # )
знак за нумеро ( )
реден показател (º, ª)
отсто и сл. ( %, ‰, )
нов ред ( )
прим ( )
отсечок ( § )
тилда ( ~ )
преглас ( ¨ )
долна црта ( _ )
вертикална/испрекината црта ( |, ¦ )
Необична типографија
астеризам ( )
индекс ( )
знак ∴ ( )
знак ∵ ( )
интеробанг ( )
знак за иронија ( ؟ )
ромб ( )
знак за референца ( )

Употреба уреди

  • да се одделат независни реченици во составот на една сложена реченица составена од повеќе реченици, особено кога во нив има запирки;[1].

(На пример:) На постарите им е тешко да го држат чекорот со модерната технологија; со употребата на новите паметни телефони, таблети и лаптопи; со интернетот и друштвените мрежи; со сето она што за младите е секојдневие

  • кај независните реченици поврзани со сврзниците: но, ама, сепак, меѓутоа, кои влегуваат во составот на една поголема реченица, особено ако во реченицата има повеќе запирки; (На пример:) Ние му зборувавме, му укажувавме, го молевме; но ништо не помогна.
  • кај зависни реченици кои се однесуваат на една главна; На пример: Кога ќе научиш; кога ќе ги напишеш домашните задачи; кога ќе си ја средиш собата, тогаш може да излезеш.
  • кога следува дообјаснување или завршна мисла;

(На пример:) Марко, претседателот на класот; Весна, заменикот и Милена, благајникот; сите беа на состанокот.

Ги испековме пиперките, ги излупивме, Петре ги мелеше, Весна ги пржеше и мешаше; на крајот сите седнавме да го јадеме ајварот.

  • при набројување подолги несамостојни зборовни состави што содржат други интерпункциски знаци, особено запирки.

Наводи уреди

  1. „Точка и запирка (;) - Македонски јазик и литература“. Македонски јазик и литература. 2018-10-27. Посетено на 2018-11-30.