Бугарска народна македонско-одринска револуционерна организација — Други јазици