Александар III (византиски владетел) — Други јазици