Покраини во Кина

административна единица во Кина

Покраината , во контекст на Кина, е превод од шенг (), што е административна единица. Заедно со градските околии, автономните региони и специјалните административни региони, покраините ја сочинуваат првостепената највисока административна поделба на Кина (позната како поделба „на покраинско ниво“),.[1] Во теорија, во Република Кина (Тајван) покраините се првостепена административна поделба, иако нивната улога се има значајно намалено.

Во Народна Република Кина моментално постојат 22 покраини, од севкупно 23 административни единици на покраинско ниво. НР Кина исто така смета дека има право на, но нема власт во, Тајван како нејзина 23та покраина. Република Кина пак, е државата која има власт врз Тајван (Формоза) како и некои периферни острови како Џинмен (Кинмен) и Мацуовите Острови, многу блиску до покраината Фуџен.

Во НР Кина, секоја покраина има покраински комитет на Комунистичката партија на Кина (КПК), на чие чело стои генерален секретар. Главно и одговорно лице на покраината е секретарот, а не управителот на покраинската влада.

Карта и Список на покраините уреди

Административна поделба на Народна Република Кина. Белешка: на оваа карта се прикажани теоретските административни единици на НР Кина, кои не се синхронизирани со фактичките административни едниници на Република Кина (Тајван). НР Кина има власт врз континентална Кина, Хонгконг и Макао, додека Република Кина има власт врз Тајван и блиските острови.

Карта на покраините (省, „шенг“) во Народна Република Кина
Стиснете на покраина со жолто или виолетово за повеќе информации. Опис на сликата.
 ЌингхајГансуСeчуанЈунанШенсиГуејџоуШансиХенанХубејХунанГуангдунгХајнанХебејХејлунгѓангЃилинЉаонингШандунгЃангсуАнхуејЏеѓангЃангсиФуѓенТајван (се полага право)
Назив Кинески (Т) Кинески (У) Пинјин На разгледница Крат.¹ Површина² Главен град  
Регион
ISO Админ. поделба
Анхуеј Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „安“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „徽“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „安“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „徽“ не постои Ānhuī Anhwei wǎn 139.700 Хефеj Источен CN-34 Список
Фуѓен Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „福“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „建“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „福“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „建“ не постои Fújiàn Fukien mǐn 121.300 Фуџоу Источен CN-35 Список
Гансу Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „甘“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „肅“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „甘“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „肃“ не постои Gānsù Kansu gān or lǒng 454.300 Ланџоу Северозападен CN-62 Список
Гуангдунг Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „廣“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „東“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „广“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „东“ не постои Guǎngdōng Kwangtung yuè 180.000 Гуангџоу Јужен Централен CN-44 Список
Гуејџоу Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „貴“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „州“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „贵“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „州“ не постои Gùizhōu Kweichow qián or gùi 176.000 Гуејјанг Југозападен CN-52 Список
Хајнан Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „海“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „南“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „海“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „南“ не постои Hǎinán Hainan qióng 34.000 Хајкоу Јужен Централен CN-46 Список
Хебеј Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „河“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „北“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „河“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „北“ не постои Héběi Hopeh 187.700 Шеџаџуанг Северен CN-13 Список
Хејлунгѓанг Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „黑“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „龍“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „江“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „黑“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „龙“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „江“ не постои Hēilóngjiāng Heilungkiang hēi 454.000 Харбин Североисточен CN-23 Список
Хенан Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „河“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „南“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „河“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „南“ не постои Hénán Honan 167.000 Џенгџоу Јужен Централен CN-41 Список
Хубеј Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „湖“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „北“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „湖“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „北“ не постои Húběi Hupeh è 185.900 Вухан Јужен Централен CN-42 Список
Хунан Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „湖“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „南“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „湖“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „南“ не постои Húnán Hunan xiāng 210.000 Чангша Јужен Централен CN-43 Список
Ѓангсу Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „江“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „蘇“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „江“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „苏“ не постои Jiāngsū Kiangsu 102.600 Нанѓинг Источен CN-32 Список
Ѓангси Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „江“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „西“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „江“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „西“ не постои Jiāngxī Kiangsi gàn 167.000 Нанчанг Источен CN-36 Список
Ѓилин Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „吉“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „林“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „吉“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „林“ не постои Jílín Kirin 187.400 Чангчуен Североисточен CN-22 Список
Љаонинг Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „遼“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „寧“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „辽“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „宁“ не постои Liáoníng Fengtien liáo 145.900 Шенјанг Североисточен CN-21 Список
Ќингхај Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „青“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „海“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „青“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „海“ не постои Qīnghǎi Tsinghai qīng 721.200 Сининг Северозападен CN-63 Список
Шенси Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „陝“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „西“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „陕“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „西“ не постои Shǎnxī Shensi shǎn or qín 205.600 Сиан Северозападен CN-61 Список
Шандунг Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „山“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „東“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „山“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „东“ не постои Shāndōng Shantung 153.800 Ѓинан Источен CN-37 Список
Шанси Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „山“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „西“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „山“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „西“ не постои Shānxī Shansi jìn 156.300 Тајјуен Северен CN-14 Список
Сечуан Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „四“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „川“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „四“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „川“ не постои Sìchuān Szechuan chuān or shǔ 485.000 Ченгду Југозападен CN-51 Список
Тајван Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „臺“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „灣“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „台“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „湾“ не постои Táiwān Taiwan tái 35.581 Тајпеј Источен CN-71 Список
Јунан Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „雲“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „南“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „云“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „南“ не постои Yúnnán Yunnan diān or yún 394.000 Куенминг Југозападен CN-53 Список
Џеѓанг Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „浙“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „江“ не постои Грешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „浙“ не постоиГрешка во Lua во Модул:Wd, ред 2494: Функцијата „江“ не постои Zhèjiāng Chekiang zhè 102.000 Хангџоу Источен CN-33 Список

Белешки:

¹: Кратенка за секој Регион на покраинско ниво
²: во км2
†: Од времето на нејзиното основање во 1949, Народна Република Кина го смета Тајван за нејзина 23та покраина иако таа никогаш немала никаква власт врз било кој дел од Тајван. Моментално, врз оваа покраина има власт Република Кина, која се состои од Тајван (Формоза) и Пескадорите. Република Кина има власт и врз еден округ во покраината Фуџен: Џинмен (Кинмен); и делови од уште еден округ: Лиенџанг.

Наводи уреди

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди