Пожарникарство — професија која има за цел згаснување и спречување на ширење на пожар во згради, возила, шуми и слично. Лицата кои го прават тоа се нарекуваат пожарникари. Тие имаат за цел да заштитат општеството, животите и имотот од настанат пожар, но исто така пружат и друг вид на помош. Оваа професија бара високо ниво на тренинзи.

Пожарникарски возила за време на интервенција.
Пожарникарска чета во Скопје меѓу двете светски војни.

Првите професионални противпожарни служби во Македонија се појавиле во 1836 година.

Пожарникарството како мотив во уметноста и во популарната култура уреди

Наводи уреди

  1. Томас Бернхард, Имитатор на гласови. Скопје: Темплум, 2008, стр. 21-22.
  2. IMDb, The Fireman (1916) (пристапено на 15.1.2016)