Плевел (или коров) — растение што расте на место што не му одговара на градинарот или на земјоделецот.

Примери на коровУреди