Петко Домазетовски

Петко Домазетовскимакедонски поет, раскажувач и фолклорист.

Животопис уреди

Петко Домазетовски е роден на 18 октомври 1935 година во с. Јабланица, Струшко. Завршил Филолошки факултет во Скопје. Работи како претседател и главен и одговорен уредник во Друштвото за наука, култура и уметност „Браќа Миладиновци“ - Струга. Покренувач е и главен и одговорен уредник на гласникот на Друштвото „Изворник“ (списание за наука и култура). Член на ДПМ од 1971 година. Добитник е на наградата „Ванчо Николески“ (за песна, Битола)[1],[2].

Творештво уреди

 • Каде спие ветерот (поезија, 1966)
 • Смирено небо (поезија, 1969)
 • Читанка за 5-6 курс за основно образование на возрасните (1978)
 • Сонцето е чудно (поезија, 1972)
 • Поздрав на пролетта (раскази, 1972)
 • Партизански раскази (избор, 1979)
 • Планински шепоти (поезија, 1981)
 • Патор, патор, ножиња (избор од народна поезија, 1983)
 • Игри немирни (поезија, 1985)
 • Радосни трепети (поезија, 1990)
 • Брези и залези (поезија, 1995)
 • Како се буди денот (поезија, 1995)
 • Македонско народно литературно богатство (прирачник за ученици од основните училишта, соавтор)
 • Сонот на детето (поетска читанка, соавтор, 1996)
 • Читанка за ИВ одделение (соавтор, 1999)
 • Српски извори за историјата на македонскиот народ (1892-1899), заедно со д-р Глигор Тодоровски, 1999)
 • Ѕунат трепетликите (поезија, 1999)
 • Галоп на дождот (поезија, 2000)
 • Чудна шара Буба Мара (поезија, 2000)
 • Народни сказни од Долни Дримкол (2000)
 • Седит моме на сребрено столче (народна поезија, 2000)
 • Подвиквет ми капидан од горје (народна поезија, 2000)
 • Јабланица, Долни Дримкол - Струшко (монографија, 2000)
 • Нашите зимски празници (соавтор, 2000)
 • Тропнало оро големо (народна поезија, 2000)
 • Македонски народни пословици (соавтор, 2000)
 • Нашите пролетни празници (соавтор, 2000)
 • Нашите зимски и пролетни празници (соавтор, 2000)
 • Гора и рамнина (поезија, 2000)
 • Читанка на македонски раскази за деца (соавтор, 2000)
 • Окупацијата на западна Македонија 1941-1944 (документи, заедно со д-р Глигор Тодоровски, 2000)

Наводи уреди