Расказ

(Пренасочено од Раскажувач)

Расказ — кратко книжевно дело на наративна проза карактеристична по релативно малиот број на зборови што ги содржи. Битен белег на расказот е дејствието на случката да се развива брзо. Расказот треба да има мал број на ликови, односно само еден главен лик. Со расказот се опишуваат помал број на случки отколку кај романот.

Книжевност
Основни облици

Роман · Поема · Драма
Расказ · Новела

Родови

Епика · Лирика · Драма
Романса · Сатира
Трагедија · Комедија
Трагикомедија

Извори

Изведба (претстава· Книга

Форми

Проза · Стих

Историја и списоци

Општ преглед на книжевноста
Индекс на поими
Историја · Современа историја
Книги · Писатели
Книжевни награди · Награди за поезија

Дискусија

Критика · Теорија · Списанија

Гранична должина за еден расказ претставува проблем. Според класичната дефиниција, еден расказ треба да може да се прочита во едно седење. Во современа употреба, сепак, поимот подразбира белетристичко дело што содржи до 20.000 зборови. Во пракса, должината на расказот зависи од местото на објавување.

Според содржината расказите можат да бидат: битови, историски, авантуристички, научнофантастични, психолошки и хумористични.


Надворешни врскиУреди