Обем (геометрија)

Во геометрија, обем е периметар на круг, односно должината околу кругот (должината на кружницата).[1][2][3] Физичка величина за обем е должина. Обем на круг има посебно место во геометрија и тригонометрија.

Обем (L) на кружница.

Забелешка: Денес често се користи зборот периметар наместо зборот обем, па затоа се користи буквата L и за обем.

Обем, односно периметар на круг или кружница e:


или


каде што точката · означува множење и

е ознака за периметар (обем),
е математичка константа пи ()
е полупречник на кругот или кружницата
е пречник на кругот или кружницата, односно

Обемот и константата πУреди

D=1 cm => L=π cm R=1 cm => L=2π cm
Кога пречникот на еден круг има должина 1 единица, обемот има должина π единици. Кога полупречникот на еден круг има должина 1 единица, обемот има должина 2π единици.

ЛитератураУреди

  1. San Diego State University (2004). „Perimeter, Area and Circumference“ (PDF). Oxford University Press. (англиски)
  2. C.Clapham, J.Nicholson (2009). „Oxford Concise Dictionary of Mathematics“ (PDF). Addison-Wesley. стр.138 (англиски)
  3. Math Open Reference. „Circumference, Perimeter of a Circle“. (англиски) интерактивен

Поврзани темиУреди

Надворешни врскиУреди