Живец

(Пренасочено од Нерв)

Живец (или нерв) — сплет од неколку нервни влакна, поврзани меѓусебе со сврзно ткиво, при што телата на невроните се собираат во ганглија. Како и невронот, и живецот има неколку особини — надразливост, осетливост и спроводливост. Живците влегуваат во коските, разгранети се во мускулите, во органите од системот за варење, крвотокот, размножувачкиот систем и сите други делови на телото. На овој начин, живците го поврзуваат организмот во една единствена целина. Функцијата на живците е спроведување на нервен импулс (преку невроните).

Живци во рака (жолто)

Поделба на живците

уреди