Македонска транскрипција на хебрејскиот јазик

Транскрипција (предавањето) на туѓите имиња со македонско писмо, по правило, се врши онака како што се изговараат имињата. Со изворното писмо тие се пишуваат само во научни изданија. При тоа нивните гласовни особености се прилагодуваат колку што е тоа можно кон гласовниот систем на македонскиот јазик, т.е. гласовите што ги има во македонскиот јазик се предаваат со македонски слични гласови. Тоа е случај и со хебрејскиот јазик, каде македонската транслитерација се стреми што подобро да ги долови оригиналните хебрејски гласови, или, доколку тоа не е можно, да ги замени со ним најблиски гласови од македонскиот јазик.

Во таблицата дадени се хебрејските букви, дифтонзи и други гласови со нивните македонски изговорни еквиваленти и нивната вредност во МФА за споредба. Изговорот е базиран на современиот/израелскиот хебрејски јазик.

За попотполна верзија, видете Фонологија на хебрејскиот јазик.

Хебрејски согласкиУреди

МФА Буква Макед.
p פּ ףּ (Пе) п
b בּ (Бет) б
t ט (Тет), ת (Тав) т
d ד (Далет) д
צ׳ (Цаде со гереш) ч
ג׳ (Гимел со гереш) џ
k כּ ךּ (Каф) к
ɡ ג (Гимел) г
f פ ף (Фе) ф
v ב (Вет), ו (Вав) в
θ ת׳ (Тав со гереш) т
ð ד׳ (Далет со гереш) д
s שׂ (Син) с
z ז (Зајин) з
ʃ שׁ (Шин) ш
ʒ ז׳ (Зајин со гереш) ж
h ה (Хеи) х
m מ ם (Мем) м
n נ ן (Нун) н
l ל (Ламед) л
ʁ ר (Реш) р
w ו׳ (Вав со гереш) у
j י (Јуд) ј
χ ח (Хет)
כ ך (Каф)
х
ʔ א (Алеф), ע (Ајин)
ts צ ץ (Цаде)
תס (Тав-Самех)
תשׂ (Тав-Син)
ц

Хебрејски самогласкиУреди

МФА Буква Макед.
i י4 Hiriq.PNG(Хирик-Јуд), 4 Hiriq.PNG(Хирик) и
e 5 Zeire.PNG (Зеире), 6 Segol.PNG (Сегол) е
a 8 Qamaz.PNG (Камац), 7 Patah.PNG (Патах) а
u וּ (Вав со шурук), 35px (Кубуц) у
o וֹ (Вав со холом) оу

Хебрејски дифтонзиУреди

МФА Буква Макед.
ej י6 Segol.PNG (Сегол-Јуд), 5 Zeire.PNG (Зеире) еј
aj י7 Patah.PNG (Патах-Јуд), י8 Qamaz.PNG (Камац-Јуд) ај
oj וֹי (Вав со холам мале-Јуд) ој
uj (rare) וּי (Вав со шурук-Јуд) уј
ao (rare) או (Алеф-Вав) ау
ju (rare) יוּ (Јуд-Вав со шурук) ју
ij (rare) יְ4 Hiriq.PNG(Хирик-Јуд со Шва Нах) иј

Крајни гласовиУреди

МФА Буква Макед.
ŋ נג (Нун-Гимел), нг

Други симболи при транскрипција на хебрејскиот изговорУреди

МФА Објаснение
ˈ Примерен акцент (се става пред акцентираниот слог)
ˌ Секундарен акцент
. Слоговен раздвојник
 ̩ Слоговна согласка


Предлошка:Hebrew language

ПоврзаноУреди