Бет
Арапски Сириски Хебрејски Арамејски Феникиски
ب ܒ ב Бет Бет
Фонемска репрезентација (МФА): b, v
Позиција во азбуката: 2
Гематрија/Абџадска вредност: 2

Бет или Вет, е втора буква од семитските абџади („азбуки“). Буквата се користи во феникискиот, арамејскиот, сирискиот, хебрејскиот и арапскиот јазик. Основанат звучна вредност на буквата е „б“ (/b/), а со додавање на точки се добива друга буква, односно „в“ (/v/) или „п“ (/p/).

Од оваа феникиска буква настанале грчката бета, латинската B и кирилските Б и В.

Потекло уреди

Името „бет“ е збор за „куќа“ на западносемитски и потекнува од египетскиот хиероглиф за „куќа“'

O1

.

хиероглиф прасинајски феникиски палеохебрејски
O1
     

Арапски уреди

Арапскиот ја пишува буквата како ب .


Местоположба во зборот: изолирана крајна средина почетна
Форма: ب‎ ـب‎ ـبـ‎ بـ‎

Буквата се изговара „б“ (/b/).

Хебрејски уреди

правописни верзии
различни печатени форми ракописно рашиево писмо
серифно безсерифно моноширно
ב ב ב    

Буквата во хебрејскиот се изговара како „б“ (/b/) ако има точка во неа. Ако нема точка тогаш таа се вика вет и се изговара „в“ (/v/).

име буква ИПА транслитерација пример
вет ב /v/ v вид
бет בּ /b/ b брод

Сириски уреди

Бет
  Madnḫaya Beth
  Serṭo Beth
  Esṭrangela Beth

 

Кодирање уреди

Знак ב ب ܒ
Уникоден назив HEBREW LETTER BET ARABIC LETTER BEH SYRIAC LETTER BETH SAMARITAN LETTER BIT BET SYMBOL
Бр. систем дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс.
Уникод 1489 U+05D1 1576 U+0628 1810 U+0712 2049 U+0801 8502 U+2136
UTF-8 215 145 D7 91 216 168 D8 A8 220 146 DC 92 224 160 129 E0 A0 81 226 132 182 E2 84 B6
Бројчена ознака ב ב ب ب ܒ ܒ ࠁ ࠁ ℶ ℶ
Знак 𐎁 𐡁 𐤁
Уникоден назив UGARITIC LETTER BETA IMPERIAL ARAMAIC LETTER BETH PHOENICIAN LETTER BET
Бр. систем дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс.
Уникод 66433 U+10381 67649 U+10841 67841 U+10901
UTF-8 240 144 142 129 F0 90 8E 81 240 144 161 129 F0 90 A1 81 240 144 164 129 F0 90 A4 81
Бројчена ознака 𐎁 𐎁 𐡁 𐡁 𐤁 𐤁

Наводи уреди