Слог[1][2] — единица за образување [[Говор|] звуци. На пример, зборот вода се состои од два слога: во и да. Слогот обично се состои од јадро (обично самогласка) со почеток и крај (обично согласка).

Слоговите често се сметаат за фонолошки „блокови“ на зборовите. Тие можат да влијаат на ритамот на јазикот, стихометарот, образецот на нагласок итн.

Едносложниот збор (како што е ден) се нарекува едносложен збор, додека двосложниот збор (како мајмун) се нарекува двосложен збор. А зборот составен од три слога (како сиромв) се нарекува трисложен. Зборот составен од повеќе од три слога (како што е интелигенција) се нарекува многусложен, иако овој поим често се користи за опишување зборови од два или повеќе слога.

Слоговите и нагласокот

уреди

Структурата на слогот често е поврзана со нагласокот. На пример, на латински, нагласокот редовно се одредува според должината на слогот.

Поврзано

уреди

Наводи

уреди