Реш
Арапски Сириски Хебрејски Арамејски Феникиски
ر ܪ ר Реш Реш
Фонемска репрезентација (МФА): r (ɾ, ʁ, ʀ)
Позиција во азбуката: 20
Гематрија/Абџадска вредност: 200

Реш е дваесетта буква од семитските абџади („азбуки“). Буквата се користи во арамејскиот, сирискиот, хебрејскиот, феникискиот и арапскиот јазик. Буквата го претставува гласот „р“ (/r/), или слично на него како на пример шпанската верзија на буквата „р“ (/ɾ/), германската /ʀ/ или пак француската /ʁ/. Последните две се наоѓаат во хебрејскиот јазик. Во скоро сите семитски јазици оваа буква е многу случна со буквата далет.

Феникиската буква, од која настанале сите, била основа за создавање на грчката буква ро, латинската R и кириличната и глаголската Р.

Арапски уреди

Буквата на арапски се пишува како ر и изговорот варира од [r] (обична р) па до вевна [ɾ] (како во англискиот).

Местоположба во зборот: изолирана крајна средина почетна
Форма: ر‎ ـر‎ ـر‎ ر‎

Хебрејски уреди

правописни верзии
различни печатени форми ракописно рашиево писмо
сериф безсериф моноширно
ר ר ר    

Бѕуквата во современиот хебрејски се изговара различно, во зависност од дијалектот:

  • најчест изговор е [ʁ], или слично на француското р.
  • Ашкеназите најчесто ја изговараат како [ʀ] (како на пример во германскиот) или пак како обична [r].
  • Сефардите ја изговараат како што се изговара на пример во шпанскиот.

Кодирање уреди

Знак ר ر ܪ
Уникоден назив HEBREW LETTER RESH ARABIC LETTER RA SYRIAC LETTER RISH SAMARITAN LETTER RISH
Бр. систем дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс.
Уникод 1512 U+05E8 1585 U+0631 1834 U+072A 2067 U+0813
UTF-8 215 168 D7 A8 216 177 D8 B1 220 170 DC AA 224 160 147 E0 A0 93
Бројчена ознака ר ר ر ر ܪ ܪ ࠓ ࠓ
Знак 𐎗 𐡓 𐤓
Уникоден назив UGARITIC LETTER RASHA IMPERIAL ARAMAIC LETTER RESH PHOENICIAN LETTER ROSH
Бр. систем дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс.
Уникод 66455 U+10397 67667 U+10853 67859 U+10913
UTF-8 240 144 142 151 F0 90 8E 97 240 144 161 147 F0 90 A1 93 240 144 164 147 F0 90 A4 93
Бројчена ознака 𐎗 𐎗 𐡓 𐡓 𐤓 𐤓

Поврзано уреди