Хе
Арапски Сириски Хебрејски Арамејски Феникиски
ﻫ,ﻪ,ﻬ,ه ܗ ה Хе Хе
Фонемска репрезентација (МФА): h
Позиција во азбуката: 5
Гематрија/Абџадска вредност: 5

Хе е петта буква од семитските абџади („азбуки“). Буквата се користи во феникиски, арамејски, сириски, хебрејски и арапски јазик. Буквата се изговара како грлена безвучна „х“ (/ɦ/) или мека „х“ (/h/).

Арапски

уреди

Буквата се пишува како ه:


Местоположба во зборот: изолирана крајна средина почетна
Форма: ه‎ ـه‎ ـهـ‎ هـ‎

Буквата се изговара како послаба „х“ [/h/], послаба од македонската „х“.

Хебрејски

уреди
правописни верзии
различни печатени форми ракописно рашиево писмо
серифно безсерифно моноширно
ה ה ה    

Буквата се изговара како безвучен грлен глас „х“ [/ɦ/] (како звук на издишка).

Сириски

уреди
Хех
  Madnḫaya Heh
  Serṭo Heh
  Esṭrangela Heh

 

Буквата се изговара како послаба „х“ [/h/], послаба од македонската „х“.

Кодирање

уреди
Знак ה ه ܗ
Уникоден назив HEBREW LETTER HE ARABIC LETTER HEH SYRIAC LETTER HE SAMARITAN LETTER IY
Бр. систем дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс.
Уникод 1492 U+05D4 1607 U+0647 1815 U+0717 2052 U+0804
UTF-8 215 148 D7 94 217 135 D9 87 220 151 DC 97 224 160 132 E0 A0 84
Бројчена ознака ה ה ه ه ܗ ܗ ࠄ ࠄ
Знак 𐎅 𐡄 𐤄
Уникоден назив UGARITIC LETTER HO IMPERIAL ARAMAIC LETTER HE PHOENICIAN LETTER HE
Бр. систем дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс.
Уникод 66437 U+10385 67652 U+10844 67844 U+10904
UTF-8 240 144 142 133 F0 90 8E 85 240 144 161 132 F0 90 A1 84 240 144 164 132 F0 90 A4 84
Бројчена ознака 𐎅 𐎅 𐡄 𐡄 𐤄 𐤄