Гимел
Арапски Сириски Хебрејски Арамејски Феникиски
ج ܓ ג Гимел Гимел
Фонемска репрезентација (МФА): d͡ʒ, ʒ, ɡ, ɟ, ɣ
Позиција во азбуката: 3
Гематрија/Абџадска вредност: 3

Гимел е трета буква од семитските абџади („азбуки“). Буквата се користи во феникискиот, арамејскиот, сирискиот, хебрејскиот и арапскиот јазик. Основанат звучна вредност на буквата е „г“ (/g/), a само во арапскиот се изговара како „џ“ (/d͡ʒ/) или „ж“ (/ʒ/).

Арапски уреди

Во арапскиот буквата се пишува како ج:


Местоположба во зборот: изолирана крајна средина почетна
Форма: ج‎ ـج‎ ـجـ‎ جـ‎

Стандардниот арапски изговор на буквата е „џ“ ([d͡ʒ]). Во мал број случаи се чита како „ж“ ([ʒ]). Само во Египет буквата се чита како „г“, но и како „ж“ ако се направат модификации на буквата (три точки намсто една).

Хебрејски уреди

правописни верзии
различни печатени форми ракописно рашиево писмо
серифно безсерифно моноширно
ג ג ג    

Буквата денес се изговара како „г“ (/ɡ/), дури и ако има и ако нема точка. Порано имало разлика во изговор, односно со точка имало потврд изговор на „г“. Буквата се користи за гласо „џ“ ако се стави апостроф, односно ג׳ .

Сириски уреди

гамал
  Madnḫaya Gamal
  Serṭo Gomal
  Esṭrangela Gamal

 

Основниот изговор на буквата е „г“ (/ɡ/), а многу ретко слаба грлена „г“. Ако се модифицира се добива „џ“ (/d͡ʒ/).

Кодирање уреди

Знак ג ج گ ܓ
Уникоден назив HEBREW LETTER GIMEL ARABIC LETTER JEEM ARABIC LETTER GAF SYRIAC LETTER GAMAL SAMARITAN LETTER GAMAN GIMEL SYMBOL
Бр. систем дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс.
Уникод 1490 U+05D2 1580 U+062C 1711 U+06AF 1811 U+0713 2050 U+0802 8503 U+2137
UTF-8 215 146 D7 92 216 172 D8 AC 218 175 DA AF 220 147 DC 93 224 160 130 E0 A0 82 226 132 183 E2 84 B7
Бројчена ознака ג ג ج ج گ گ ܓ ܓ ࠂ ࠂ ℷ ℷ
Знак 𐎂 𐡂 𐤂
Уникоден назив UGARITIC LETTER GAMLA IMPERIAL ARAMAIC LETTER GIMEL PHOENICIAN LETTER GAML
Бр. систем дец. хекс. дец. хекс. дец. хекс.
Уникод 66434 U+10382 67650 U+10842 67842 U+10902
UTF-8 240 144 142 130 F0 90 8E 82 240 144 161 130 F0 90 A1 82 240 144 164 130 F0 90 A4 82
Бројчена ознака 𐎂 𐎂 𐡂 𐡂 𐤂 𐤂

Надворешни врски уреди