Македонска транскрипција на деванагари

Дадена е транскрипцијата на деванагари, писмото на кое се пишуваат хинди, санскрит и други индиски јазици предадено на македонски, најприближно што може. Многу гласови се совпаѓаат, но некои не постојат во македонскиот, па мора да се заменат со ним најблиските еквиваленти. Тука стојат македонските еквиваленти на звучните вредности за хинди и санскрит, кои се речиси идентични. Значи ова може да се нарече и македонска транскрипција на хинди и санскритот.

Example.of.complex.text.rendering.svg
Оваа статија содржи индиски текст. Без правилна поддршка, може да гледате прашалници и квадрати, разместени самогласки и отсутни сврзници наместо индиски текст.

Таблицата е заснована на системот на меѓународната азбука за транслитерација на санскритот (IAST). Во првиот ред од секоја ќелија се дадени буквата на деванагари и нејзиното читање според МФА, во вториот е македонската транскрипција, а во третиот е официјалната латинична траслитерација (романизација) според IAST. Оваа романизација задолжително користи и големи и мали букви, додека македонското предавање е дадено само со мали за едноставност.

Некои букви се пишуваат исто, но имаат различен изговор на санскритот и на хинди, па така тие со различен изговор се обележани со букви „с“ и „х“, додека тие со ист изговор остануваат неодбележани.

Предавање на македонскиУреди


 [ə]
ʼ
а A
 [ɑː]
а
ā Ā
 [i]
и
i I
 [iː]
и
ī Ī
 [u]
у
u U
 [uː]
у
ū Ū
 [ɹ̩]
ʼрс [1]; ри х
ṛ Ṛ
 [ɹ̩ː]
ʼр с; рих,
ṝ Ṝ
 [l̩]
ʼл
ḷ Ḷ
 [l̩ː]
ʼл
ḹ Ḹ
самогласки


 [eː]
е
e E
 [aːi]
еи, ај, еј
ai Ai
 [oː]
о
o O
 [aːu]
ау, оу
au Au
дифтонзи


अं [ⁿ]
назализација
ṃ Ṃ
анусвара
अः [h]
х
ḥ Ḥ
висарга


заднонепчени преднонепчени свиени забни уснени
 [k]
к
k K
ќс; ч х
c C
 [ʈ]
т
ṭ Ṭ
 [t̪]
т
t T
 [p]
п
p P
безвучни избувни
 [kʰ]
к
kh Kh
 [cʰ]
ќ с; ч х
ch Ch
 [ʈʰ]
т
ṭh Ṭh
 [t̪ʰ]
т
th Th
 [pʰ]
п
ph Ph
приздивни безвучни избувни
 [g]
г
g G
 [ɟ]
ѓ с; џх
j J
 [ɖ]
д
ḍ Ḍ
 [d̪]
д
d D
 [b]
б
b B
звучни избувни
 [gʰ]
г
gh Gh
 [ɟʰ]
ѓ с; џх
jh Jh
 [ɖʰ]
д
ḍh Ḍh
 [d̪ʰ]
д
dh Dh
 [bʰ]
б
bh Bh
приздивни звучни избувни
 [ŋ]
нг
ṅ Ṅ
 [ɲ]
њ
ñ Ñ
 [ɳ]
н
ṇ Ṇ
 [n]
н
n N
 [m]
м
m M
носни
   [j]
ј
y Y
 [r]
р
r R
 [l]
л
l L
 [v]
в
v V
полусамогласки
   [ɕ]
ш
ś Ś
 [ʂ]
ш
ṣ Ṣ
 [s]
с
s S
  шушкави
 [ɦ]
г[2]
h H
        звучна струјна

БелешкиУреди

ПоврзаноУреди