Полусамогласка

Полусамогласка е глас како македонското j или англиското w што е фонетски сличен со самогласен глас но игра улога на граница наместо јадро на слогот.[1]

Начини на творба
Препречни
Избувни
Слеани
Струјни
Шушкави
Гласници
Носни
Едноударни
Приближни
Течни
Самогласка
Полусамогласка
Странични
Трепетни
Механизам
Белодробни
Исфрлени
Уфрлени
Чрапави
 
Алитерација
Асонанца
Поврзано: Место на творба
Оваа страница содржи фонетски информации изразени со МФА, кои може да не се прикажат исправно кај некои прелистувачи. [Помош]
уреди

КласификацијаУреди

Полусамогласките сочинуваат поткласа на приближни согласки.[2][3] Иако поимите понекогаш се сметаат за синонимни,[4] не сите приближни согласки се полусамогласки. На пример, Ladefoged & Maddieson (1996)

Во Меѓународната фонетска азбука, дијакритичкиот знак што се приложува кон неслоговни самогласни букви е ⟨  ̯  ⟩ (U+032F  ̯ придружно превртено подредно ченгелче)[5]. Покрај ова, постојат наменски букви за четири полусамогласки што соодветствуваат на четирите затворени главни самогласни гласови:[3]

Полусамогласка (неслоговна) Самогласка (слоговна)
[j] (преднонепчена приближна согласка) [i] (затворена предна незаоблена самогласка)
[ɥ] (уснено-преднонепчена приближна согласка) [y] (затворена предна заоблена самогласка)
[ɰ] (заднонепчена приближна согласка) [ɯ] (затворена задна заоблена самогласка)
[w] (усненозаднонепчена приближна согласка) [u] (затворена задна заоблена самогласка)

Голтничката приближна согласка [ʕ̞] исто така е истоветна на полусамогласната творба на отворената задна незаоблена самогласка [ɑ̯].[6]

Покрај ова, некои автори[7][8] ги сметаат вевните приближни согласки [ɹ], [ɻ ] за полусамогласки соодветни на еризираните самогласки како [ɚ].

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

BibliographyУреди

  • Bowen, J. Donald; Stockwell, Robert P. (1955), „The Phonemic Interpretation of Semivowels in Spanish“, Language (Linguistic Society of America) 31 (2): 236–240, JSTOR 411039, doi:10.2307/411039 
  • Chitoran, Ioana (2002), „A perception-production study of Romanian diphthongs and glide-vowel sequences“, Journal of the International Phonetic Association 32 (2): 203–222, doi:10.1017/S0025100302001044 
  • Crystal, David (2003), A dictionary of linguistics & phonetics (fifth изд.), Wiley-Blackwell, ISBN 0-631-22664-8 
  • Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996). The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8.