Полусамогласка е глас како македонското j или англиското w што е фонетски сличен со самогласен глас но игра улога на граница наместо јадро на слогот.[1]

Начини на творба
Препречни
Избувни
Слеани
Струјни
Шушкави
Гласници
Носни
Едноударни
Приближни
Течни
Самогласка
Полусамогласка
Странични
Трепетни
Механизам
Белодробни
Исфрлени
Уфрлени
Чрапави
 
Алитерација
Асонанца
Поврзано: Место на творба
Оваа страница содржи фонетски информации изразени со МФА, кои може да не се прикажат исправно кај некои прелистувачи. [Помош]
уреди

Класификација

уреди

Полусамогласките сочинуваат поткласа на приближни согласки.[2][3] Иако поимите понекогаш се сметаат за синонимни,[4] не сите приближни согласки се полусамогласки. На пример, Ladefoged & Maddieson (1996)

Во Меѓународната фонетска азбука, дијакритичкиот знак што се приложува кон неслоговни самогласни букви е ⟨  ̯  ⟩ (U+032F  ̯ придружно превртено подредно ченгелче)[5]. Покрај ова, постојат наменски букви за четири полусамогласки што соодветствуваат на четирите затворени главни самогласни гласови:[3]

Полусамогласка (неслоговна) Самогласка (слоговна)
[j] (преднонепчена приближна согласка) [i] (затворена предна незаоблена самогласка)
[ɥ] (уснено-преднонепчена приближна согласка) [y] (затворена предна заоблена самогласка)
[ɰ] (заднонепчена приближна согласка) [ɯ] (затворена задна заоблена самогласка)
[w] (усненозаднонепчена приближна согласка) [u] (затворена задна заоблена самогласка)

Голтничката приближна согласка [ʕ̞] исто така е истоветна на полусамогласната творба на отворената задна незаоблена самогласка [ɑ̯].[6]

Покрај ова, некои автори[7][8] ги сметаат вевните приближни согласки [ɹ], [ɻ ] за полусамогласки соодветни на еризираните самогласки како [ɚ].

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. Ladefoged & Maddieson (1996:322)
  2. Crystal (2003:413)
  3. 3,0 3,1 Martínez-Celdrán (2004:9)
  4. Meyer (2005:101)
  5. Меѓународната фонетска азбука во Уникод, UCL Division of Psychology & Language Sciences
  6. Ladefoged & Maddieson (1996:323)
  7. Ladefoged & Maddieson (1996:323)
  8. Martínez-Celdrán (2004:8)

Bibliography

уреди