Лепенецрека во Македонија, притока на Вардар.[1] Извира од планината Жар на Косово, на височина од 1.860 м, а се влева кај населбата Злокуќани во Скопје, на височина од 253 м. Од изворот до Качаничката Клисура тече во правец запад-исток, а потоа свртува во правец југ-југоисток. Долга е 75 км, има вкупен пад од 1.603 м и просечен пад од 21,4‰. На територијата на Македонија влегува кај селото Блаце и има должина од 21 км. Сливот зафаќа површина од 770 км², од која на Македонија ѝ припаѓаат 167,76 км². Средногодиш ниот протек пред вливот во реката Вардар изнесува 10,0 м³/сек.[2]

Лепенец
Лепенец кај Бардовци.jpg
Реката Лепенец кај селото Бардовци
ЗемјаКосово, Македонија
Слив
Главен изворЖар Планина, Косово
1.820
УстиеВардар, крај Скопје, Македонија Македонија
262 единица?
Сливна повр.770
Физички особености
Должина75 единица?
Реката Лепенец кај железничкиот мост помеѓу Бардовци и ЖС „Ѓорче Петров“

НаводиУреди

  1. Jovan Đ. Marković (1990): Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije; Svjetlost-Sarajevo; ISBN 86-01-02651-6
  2. Влечниот нанос на река Лепенец и неговото влијание за регулација на речното корито, Живко Шкоклевски, С. Крстевска; Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 1982