Културно наследство на Македонија во Општина Струмица

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Струмица според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Струмица Банско Археолошко наоѓалиште „Св. 40 Севастиски Маченици“
2 Општина Струмица Вељуса Вељушки манастир
3 Општина Струмица Вељуса Куќа на Пееви
4 Општина Струмица Вељуса Куќа бр. 228
5 Општина Струмица Вељуса Куќа бр. 261
6 Општина Струмица Водоча Водочки манастир
7 Општина Струмица Струмица Црква „Св. Петнаесет тивериополски маченици“
8 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 1
9 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 3
10 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 5
11 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 6
12 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 7
13 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 9
14 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 10
15 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 11
16 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 12
17 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 13
18 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 14
19 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 15
20 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 16
21 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 17
22 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 18
23 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 20
24 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 21
25 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 22
26 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 23
27 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 23а
28 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 24
29 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 25б
30 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 25в
31 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 26
32 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 27
33 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 28
34 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 28б
35 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 30
36 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 31
37 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 32
38 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 34
39 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 36
40 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 38
41 Општина Струмица Струмица Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 40
42 Општина Струмица Струмица Струмичко кале
43 Општина Струмица Струмица Археолошко наоѓалиште „Марково Кале“
44 Општина Струмица Струмица Археолошко наоѓалиште „Кула“
45 Општина Струмица Струмица Стара турска пошта
46 Општина Струмица Струмица Куќа на ул. „Тошо Арсов“ бр. 23
47 Општина Струмица Струмица Куќа на ул. „Тодор Чучков“ бр. 8
48 Општина Струмица Струмица Куќа на ул. „Тодор Чучков“ бр. 10
49 Општина Струмица Струмица Куќа на ул. „Тодор Чучков“ бр. 14
50 Општина Струмица Струмица Куќа на ул. „Тодор Чучков“ бр. 16
51 Општина Струмица Струмица Куќа на ул. „Кирил и Методиј“ бр. 41
52 Општина Струмица Струмица Куќа на ул. „Кирил и Методиј“ бр. 59 - 61
53 Општина Струмица Струмица Куќа на ул. „Кирил и Методиј“ бр. 65
54 Општина Струмица Струмица Куќа на ул. „Кирил и Методиј“ бр. 73
55 Општина Струмица Струмица Куќа на ул. „Први мај“ бр. 1
56 Општина Струмица Струмица Куќа на ул. „Ванчо Прке“ бр. 2
57 Општина Струмица Струмица Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 1
58 Општина Струмица Струмица Зејни-бегов конак
59 Општина Струмица Струмица Зграда на Општина Струмица
60 Општина Струмица Струмица Хотел „Српски крал“
61 Општина Струмица Струмица Црква „Св. Кирил и Методиј“
62 Општина Струмица Струмица Орта џамија
63 Општина Струмица Струмица Археолошко наоѓалиште „Мачук“
64 Општина Струмица Струмица Стара струмичка чаршија
65 Општина Струмица Струмица Стар театар „Антон Панов“
66 Општина Струмица Струмица Библиотека „Благој Јанков-Мучето“
67 Општина Струмица Струмица Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј во Струмица
68 Општина Струмица Струмица Спомен-дом на култура „Благој Јанков Мучето“