Робо5 е робот (апликација) на User:5ko со кој ќе можеме полесно да создадеме или измениме голем број статии.

Ако имате прашање, коментари и предлози, пишете на дискусијата или на следните под-страници.

Robo5 is a Bot run by user:5ko mainly on bg.wikipedia and here. It's main work on mk.wikipedia will be a creation of templates, articles for dates, years and cities in Macedonia.

Any questions or propositions should be directed to User:5ko.

Работа во текУреди  • LanguageMk.php - најитната работа, за превод на интерфејсот.

Завршена работаУреди