Комбајн е земјоделска машина која служи за собирање, односно жнеење на житото. Современиот комбајн, е разновидна машина дизајнирана за ефикасно жнеење (собирање) на различни житни култури. Името произлегува од неговото комбинирање на три одделни операции кои опфаќаат: жнеење, вршење и веење - во еден процес, односно косење на житариците, раздвојување на класот со зрната од стракот слама и плевелот, а поголемиот дел современи комбајни прават и балирање на сламата од ожнеаното и извршеното жито. Меѓу житариците коишто се собираат со комбајн се пченицата, овесот, 'ржта, јачменот, пченката, сорго, соја, лен, сончогледи и канола. Отпадна слама оставена на теренот се преостанатите исушени стебла и лисја на културата со ограничени хранливи материи што е или сецкани и се шират на теренот или бали за добиточна храна и постелнина за добиток.

Современ комбајн од марката „Змај“ во с. Драчево
Стар комбајн во Хенти, Англија
Дрон видео на комбајн 2022
Современ комбајн од марката „Змај“ во с. Драчево

Со употребата на комбајните во земјоделството значително е зголемена брзината и резултатите при жетвата. Покрај квалитетот и квантитетот на жетвата игра голема улога во развојот на модерните комбајни и земјоделската механизација. Употребата на комбајните во жетвата влијае на зголемување на квалитетот што значи минимизирање на загубите и кршење на зрната жито и, исто така, висока чистота на житото. Моќноста на моторот и на модерните комбинајни достигнува околу 400 коњски сили. Погонот за возење на комбајнот е на хидраулична основа, додека погонот на косилката и уредот за вршење и прочистување на зрната жито се остварува механички.