Клас (множина Класје) — најгорниот дел од житни растенија каде што се образува семето; целиот страк заедно со тој дел. Односно класот кај житото претставува формираниот плод составен од неколку соединети зрна на стракот кој се формира во фазата на созревање. Врз основа на изгледот на класот се разликуваат и житните растенија, па така на пример класот на јачменот е препознатлив по осилките и свиеноста, додека класот на пченицата е исправен со покрупни зрна. Периодот на создавање на класот кај житните растенија се нарекува класење. Сортите пченица се сејат и никнат во есен, ствараат клас на пролет и лето и истата година цтвараат плод-жито, додека сортите пченица кои се сејат напролет се класаат и донесуваат плод истата година. При жетвата, класот се потсекува односно отстранува од стракот, при што се вадат зрната жито кои потоа се подготвени за мелење и производство на брашно. Класот жито е чест симбол во хералдиката и во грбовите особено на социјалистичките држави и движења, како симбол на земјоделството.

ГалеријаУреди