Карло Голдони (италијански: Carlo Osvaldo Goldoni) (25 февруари 1707 - 6 февруари 1793, италијански комедиограф.

Комедија

Познати негови дела се: „Мирандолина“, „Рубарски караници“, „Скржавец“ и „Коцкар“. Мошне интересна е неговата драма „Далматинка“ (прикажувана во 1758 година), во која го слави илирскиот народ во Далмација[1],[2].

Наводи уреди