Значење се изучува во филозофијата и семантиката. Прашања за тоа како зборови и различни означувачи значат нешто и што тоа значи да се каже дека фраза или друг симбол има некакво значење се пивотални за разбирање на јазикот и човечкото искуство. Литературна теорија, критичка теорија, и некои гранки на психоанализа се исто така вклучени во дискусија на значењето.

Гранки на филозофија што се директно вклучени во анализа на значењето се филозофија на јазикот, епистемологија, филозофска логика и филозофија на умот.

Лингвистиката е некогаш поделена на три аспекти: прагматика, синтакса и семантика, кои ги изучуваат соодветно користењето, образувањето и значењето на лингвистичките изрази.

Поврзано

уреди