Семиотика е наука за толкување на знаците и нивните ситеми.

Главни гранки на семиотиката најчесто се сметаат:

Постои голема врска помеѓу семиотиката и комуникациите, односно комуникациските студии.

Познати семиотичариУреди