Договор од Париз (1951)

Договорот од Париз (формално познат како Договор за основање на Европската заедница за јаглен и челик) бил потпишан на 18 април 1951 помеѓу Франција, Западна Германија, Италија и трите Бенелукс-земји (Белгија, Луксембург и Холандија) со кој се основа Европската заедница за јаглен и челик (ЕЗЈЧ), која подоцна стана дел од Европската Унија. Договорот стапил на сила на 23 јули 1952, а истече на 23 јули 2002, точно педесет години откако стапи на сила.

Договор од Париз
Договор за основање на Европската заедница за јаглен и челик
Потпишан18 април 1951
МестоПариз, Франција
На сила од23 јули 1952
Истекува23 јули 2002
Потписници"Шесторка":
Белгија
Франција
Западна Германија
Италија
Луксембург
Холандија

Договорот се смета за производ на дипломатската и економската стабилност во Западна Европа по Втората светска војна. Некои од главните непријатели, во текот на војната сега го споделувале производството на јаглен и челик, клучните ресурси, кои претходно имале централна улога во војната.

Европската Декларација била потпишана од сите присутни водачи. Со тоа се изјавило дека Договорот повторно ја родил Европа. Се нагласува дека наднационалниот принцип бил основата на новата демократска организација во Европа. Наднационалниот концепт бил напаѓан од страна на Шарл де Гол.

Потпишан
Во сила од
Документ
1948
1948
Договор од Брисел
1951
1952
Договор од Париз
1954
1955
Изменетиот Договор од Брисел
1957
1958
Договорите од Рим
1965
1967
Договор за спојување
1975
N/A
Заклучок на Европскиот совет
1985
1985
Шенгенска спогодба
1986
1987
Единствен европски акт
1992
1993
Мастришки договор
1997
1999
Договор од Амстердам
2001
2003
Договорот од Ница
2007
2009
Лисабонски договор
                         
Трите столба на Европската Унија:  
Европската Заедница:  
Европска заедница за атомска енергија (EURATOM)
Европска заедница за јаглен и челик (EЗЈЧ) Договорот истече во 2002г. Европска Унија (ЕУ)
    Европска економска заедница (ЕЕЗ) Европска заедница (ЕЗ)
        Шенгенска зона    
    TREVI Правда и внатрешни работи (JHA)  
  Полициска и судска соработка за кривични прашања (PJCC)
          Европска политичка соработка (ЕПС) Надворешни работи и безбедносна политика на Унијата (CFSP)
Неконсолидирани тела Западна Европска Унија (WEU)    
Договорот завршува во 2010 г.  
                       

Надворешни врски

уреди