Челик

легура на железо и други елементи

Челиклегура на железо и јаглерод и други елементи. Поради својата висока затегнувачка цврстина и ниска цена, тоа е важна компонента што се користи во згради, инфраструктура, алатките, бродови, автомобили, машини, апарати, и оружје. Лиениот челик се употребува за магнетни кола во електричните машини,а кованиот за електрични машини.

Челична сајла