Википедија:Македонство

Лого на „Споделено знаење“
Лого на проектот „Македонство“

Македонство — проект на матичниот википедијанец на Споделено знаење за прибирање и документирање, дигитализација и обработка на содржините на делата кои сведочат за историскиот развој на македонското национално будење, македонската национална свест, посебност и самобитност и создавањето на современата нација.

На секоја статија во инфокутијата може да се најде и отвори за читање или симнување делото посветено на Македонија и македонскиот народ, а воедно во статијата може да се прочита за неговата содржина, значење, историски податоци како и извадоци на мисли во самото дело. На крајот на секоја статија се предлошката во која според години се содржат сите дела посветени на Македонија и Македонците.

Дела и теми

уреди

Ова е список на статиите за делата, темите и личностите обработени во проектот.

Бр. Наслов Автор Дело Состојба
1. Славјанско-маќедонска општа историја Ѓорѓија Пулевски   нова создадена статија
2. Материјали по изучувањето на Македонија Ѓорче Петров   нова создадена статија
3. Зошто ние Македонците сме одделна нација Васил Ивановски   подобрена статија
4. Македонското прашање - во минатото и сега Васил Ивановски   нова создадена статија
5. Раѓањето на Македонската нација Драган Ташковски   нова создадена статија
6. За Македонската нација Драган Ташковски   нова создадена статија
7. Народноста на македонските Словени Карл Хрон   подобрена статија
8. Македонски работи Блаже Ристовски   нова создадена статија
9. Социологија на македонската национална свест Славко Милосавлевски   нова создадена статија
10. Пресказание на Голем Александр Атанас Македонец   нова создадена статија

Збирка на дела за Македонија и Македонците

уреди