Архитектонски стил

Архитектонски стил — начин на класификација на архитектурата по нејзините морфолошки одлики - по форма, техники, материјали итн. Меѓутоа ова не е холистички начин на гледање на архитектонските дела заради истакнувањето на стилистичките детали. Ова се преклопува со, и произлегува од изучувањето на еволуцијата и и историјата на архитектурата, но е помалку различна по нагласокот.

Градското собрание на Замошќ од Бернардо Морандо

Во историјата на архитектурата, изучувањето на византиската архитектура, на пример, би ги опфатило сите аспекти на културниот контекст кој учествувал во проектирањето, дизајнот и изведбата на овие градби. Архитектонскит стил е начин на класификација кој придава важност на дизајнот, така работејќи со терминологија како византиски „стил“. Ваквата терминологија важи и за згради изградени вон самиот историски период на готската архитектура. Така, можеме да видиме многу новоизградени византиски цркви и денес, без разлика на историскиот период кога овој стил се појавил.


Од праисторијата до денес уреди

Поврзано уреди

Наводи уреди

  • White, Norval; Elliott Willensky (2000). AIA Guide to New York (IV изд.. изд.). New York: Rиom House. ISBN 0-8129-3107-6.
  • Lewis, Philippa; Gillian Darley (1986). Dictionary of Ornament, NY: Pantheon
  • Baker, John Milnes, AIA (1994) Americаn House Styles, NY: Norton