Инженерство

(Пренасочено од Техника)

Инженерство или техника претставува примена на наука за постигнување на потребите на човештвото. Ова се остварува низ општо знаење, математика и практично искуство применети во дизајнот на корисни предмети или процеси. Професионалните практичари на инженерство се наречени инженери.

Слетувачот InSight со сончеви плочи распореден во соба за чистење