Автопатишта во Словенија

список на статии на Викимедија

Автопатишта во Словенија — централните државни патишта во Република Словенија, поделени на автопати (словенечки: avtocesta, AC) и експресни патишта (hitra cesta, HC). Автопатите се составени од двојни коловози со ограничување на брзината од 130 км/ч, знаците се со зелена позадина, како во Италија, Хрватска и другите земји во близина, а хоризонталната сигнализација е со бели линии. Експресните патишта се споредни патишта, исто така двојни коловози, обично без помошна лента. Тие имаат ограничување на брзината од 110 км/ч и имаат сообраќајни знаци сина позадина.

Автопатишта во Словенија во 2020 год.

Со автопатиштата и придружните објекти во Словенија управува државната компанија за автопати во Република Словенија (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, acronym DARS) основана во 1994 година. Од јануари 2011 година, ДАРС управува и одржува 544,3 километри автопати, 73,3 километри експресни патишта, 161 километри пристапни патишта и 27 километри места за одмор. Од 1 јуни 2008 година, корисниците на автопатиштата во Словенија се обврзани да купат вињета: достапни се 7-дневни, 1-месечни и годишни пропусници.

АвтопатиштаУреди

Бр. Од До км Европски пат
Шентиљ      Копер   
245.3
       
Тунел Караванкс      Обрежје     
174.5
   
Дивача    Сежана     
11.3
   
Хоче-Сливница    Подлехник     
33.7
 
Песница    Лендава     
79.6
 

Експресни патиштаУреди

Бр. Од До км
Задоброва    Косезе

   

10.2
Раздрто

   

Вртојба      42.1
Сподње Шкофије    Копер    7.8
Копер    Изола 5.2
Долга Вас (делница)

   

Долга Вас (граничен премин)

   

3.5