Југо (ветар)

ветар

Југо или широко (италијански: sirocco, scirocco) е топол и сув ветар кој дува од северна Африка (главно во Либија) и кој кога дува преку Средоземното Море станува влажен, главно во есенските месеци[1]

Ветришта на Средоземјето

Наводи

уреди
  1. Мала Енциклопедија Просвета - Општа Енциклопедија (А-Љ). Издавачко претпријатие "Просвета", Белград 1959. Чланак "Широко".. Главно дува на Јадранот.