Југоисточна Европа

Југоисточна Европагеографски и геополитички дел на Европа кој се наоѓа на источниот дел на Балканскиот Полуостров и на брегот на Црно Море.

Југоисточна Европа

Во Југоисточна Европа најчесто се вбројуваат следниве 8 држави:

Покрај нив, поретко се вбројуваат и:

Најголеми главни градови се:

 1. Истанбул 14.000.000  Турција
 2. Атина 3.000.000  Грција
 3. Букурешт 1.900.000  Романија
 4. Белград 1.400.000  Србија
 5. Софија 1.300.000  Бугарија
 6. Скопје 810.000 Македонија Македонија
 7. Загреб 791.000  Хрватска
 8. Тирана 430.000  Албанија
 9. Сараево 350.000  Босна и Херцеговина
 10. Љубљана 280.000  Словенија
 11. Подорица 190.000 Црна Гора Црна Гора
 12. Приштина 180.000  Косово (Косово е делумно призната територија и не е член на ОН. Дополнителни информации видете: Mеѓународно признавање на Косово)