Ѓубривоматерија која се додава на почвата за подобрување на плодноста. Наѓубрувањето може да биде со природно или вештачко ѓубриво,[1] каде што секој материјал од природно или синтетичко потекло се додава и нанесува на почвите или на растителни ткива за снабдување на една или повеќе растителни хранливи материи кои се неопходни за растот на растенијата. Ѓубривата придонесуваат за плодноста на почвата со додавање на органска материја и хранливи материи (пр. азот), кои се користат од бактерии, габи и други организми во почвата. Според начинот на производство и потекло на состојките постојат природни и индустриски произведени ѓубрива. Арското или шталско ѓубриво е органска материја најчесто добиени од животински измет по природен пат, освен во случај на зелено ѓубриво, кое може да се користи како органско ѓубриво во земјоделството. Вештачките ѓубрива се добиват по пат на примена на различни хемиски методи за нивно производство.

СоставУреди

Според составот ѓубривата може да бидат: органски кои се состојат од збогатена органска материја од растително или животинско потекло и неоргански минерални ѓубрива составени од вештачки супстанции и / или минерали.

Воообичаено, ѓубривата ги содржат следните елементи (во променливи пропорции):

Шталското ѓубре е мешавина од крутиот и течниот измет на домашните животни и простирката[2]. Оваа мешавина на изметот и простирката подложна е после одредено време на разлагање, и настанува зрело (прегорено) арско ѓубре[2]. Зрелото шталско ѓубре е сиромашно со леснорастворливи, а богато со тешко растворливи органски материи[2].

ГалеријаУреди

НаводиУреди

  1. Heinrich W. Scherer. "Fertilizers" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. 2000, Wiley-VCH, Weinheim. doi:10.1002/14356007.a10_323.pub3
  2. 2,0 2,1 2,2 Јовановски, Цветан. „Примена на органско ѓубре (шталско ѓубре)“ (PDF). Агенција за развој на земјоделството. конс. 28 ноември 2018.