Добрич (област)

(Пренасочено од Добричка област)
Добричка област
Област Добрич
Карта на Бугарија, Добричка област е означена
мапа
Админ. центар:Добрич
Површина:4 719 км2
Население:213 325
Број на општини:8
Регистарска ознака:ТХ
Областен Управител:Динчер Хаџиев
информација

Добричка област е една од 28-те области на Бугарија. Наоѓа се во североисточниот дел на земјата во историската област Јужна Добруџа. Опфаќа површина од 4 719,7 км2 и има население од 186,016 луѓе.[1][2][3]

Список на населените места во Добричка област

уреди

Градовите се со удебелен фонт.

Албена, Балчик, Безводица, Бобовец, Брјастово, Гурково, Дропла, Д'брава, Змеево, Карвуна, Кранево, Кремена, Лјахово, Царичино, Оброчиште, Преспа, Рогачево, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Храброво, Црква

Александар Стамболијски, Балканци, Бежаново, Василево, Великово, Вичово, Генерал Тошево, Градини, Горица, Д'бовик, Житен, Зограф, Изворово, Јовково, Калина, Кардам, Конаре, Краиште, Красен, К'пиново, Лозница, Љуљаково, Малина, Огражден, Петлешково, Писарово, Пленимир, Преселенци, Присад, Пчеларово, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Сноп, Сњагово, Спасово, Средина, С'рнино, Узово, Чернооково

Алцек, Самуилово, Батово, Бдинци, Бенковски, Богдан, Божурово, Браниште, Ведрина, Владимирово, Водњанци, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Гешаново, Дебрене, Победа, Добрево, Долина, Дончево, Драганово, Дрјановец, Енево, Житница, Златија, Камен, Карапелит, Козлодујци, Котленци, Крагулево, Лјасково, Ловчанци, Ломница, Малка Смолница, Медово, Методиево, Миладиновци, Ново Ботево, Овчарово, Одринци, Од'рци, Опанец, Орлова Могила, Паскалево, Плачидол, Подслон, Полковник Свештарово, Попгригорово, Прилеп, Приморци, Пчелино, Пчелник, Полковник Минково, Росеново, Свобода, Славеево, Смолница, Соколник, Полковник Иваново, Стефан Караџа, Стефаново, Стожер, Сливенци, Тјанево, Фелтфебел Денково, Хитово, Царевец, Черна

Белгун, Било, Божурец, Б'лгарево, Видно, Вранино, Иречек, Каварна, Камен Брјаг, Крупен, Могилиште, Нејково, Поручик Чунчево, Раковски, Свети Никола, Селце, Септемвријци, Топола, Травник, Хаџи Димитар, Челопечене

Абрит, Александрија, Бистрец, Габер, Добрин, Ефреjтор Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Капитан Димитрово, Коритен, Крушари, Лозенец, Огњаново, Полковник Дjaково, Поручик Крџиево, Северњак, Северци, Телериг

Ангелариј, Балик, Безмер, Божан, Бонево, Брестница, Војниково, Главанци, Градница, Гуслар, Жегларци, Зрнево, Каблешково, Кладенци, Коларци, Кочмар, Мали Извор, Нова Камена, Оногур, Орлјак, Полковник Савово, Попгруево, Професор Златарски, С'рнец, Тервел, Честименско

Добрич

Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари Стојаново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Тв'рдица, Тjуленово, Черноморци, Шабла

Наводи

уреди

Надворешни врски

уреди