Статуа е скулптура во некоја форма претставувајќи личност или личности, животно или настан, најчесто целосни, а не по делови како што на пример се бистите и речиси секогаш во вистинска големина а некогаш и поголеми.

Статуата како тема во уметностаУреди

НаводиУреди

  1. Savremena poljska poezija. Beograd: Nolit, 1964, стр. 83.
  2. Viljem Batler Jejts, Kula. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1978, стр. 174-176.
  3. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 235.