Скандинавски Полуостров

Скандинавски Полуостров — географска област во северниот дел на Европа, кој се состои од државите Норвешка и Шведска. Името е добиено од поимот Сканија, покраина во јужниот дел на полуостровот. Скандинавскиот Полуостров е најголемиот полуостров во Европа.

Карта на полуостровот

Скандинавскиот Полуостров е најголем полуостров во Европа. Се простира меѓу Атлантскиот Океан и Балтичкото Море со Ботнискиот Залив и Северноледениот Океан.

Зафаќа околу 1.100.000 км2. Има должина од околу 1.900 км и ширина од 400 до 700 км. На него живеат окулу 15 милиони луѓе. По должината на полуостровот се простираат старите Скандинавски Планини кои се состоат од кристални штрилци, гранити и гнајсеви.

За време на ледничкиот период биле изложени на голема ерозија. ледниците многу влијаеле врз формирањето на изгледот на релјефот. Западните брегови се мошне разгранети; со потопување на ледничките долини се создадени длабоки, долги и тесни заливи наречени фјордови.

Пространи делови од Скандинавија се зарамнети и се нарекуваат Фјелдови. ледниците оформиле голем број езера. Големи делови од Скандинавскиот Полуостров и денес се под ледници. Западните делови се под влијние на атлантската клима и топлата Голфска струја, како и на студени воздушни маси од север и од исток.

Западните делови имаат поголемо количество врнежи, па затоа реките се кратки, брзи, со голем пат и полноводни, така што имаат голема енергетска моќ. Други природни богатства се шумите и рудите на железо, бакар, олово, цинк и друго.

Полуостровот е политички поделен на Норвешка, Шведска и Финска.

Поврзано

уреди