Саси или Саксонцигерманско племе чија татковина се наоѓала на територијата на денешна северна Германија. Помеѓу 3 и 5 век под притисок на Франките тие се селат кон западна Европа, а век подоцна заедно со Англите и Јитите се селат на Британскиот полуостров, по што се претопуваат во Англичани. Англиските грофовии Есекс и Сусекс се именувани по нив.

Татковината на Сасите, по која денешните германски држави Саксонија и Саксонија-Анхалт ги добиле своите имиња

Потекло на поимотУреди

Најприфатена претпоставка е дека името на Сасите потекнува од зборот сакс (англ. seax), вид на нож по кој тие биле познати. Овој нож е од големо симболично значење за англиските грофовии Есекс и Мидлсекс. Неговото име, покрај во овие две покраини, се појавува и во Сусекс и Весекс.

ИсторијаУреди

Рана историјаУреди

Континентална историјаУреди

КултураУреди

Општествена структураУреди

Нортамбрискиот теолог и историчар Беда Многупочитуваниот околу 730г. запишал дека „континенталните Саксони немаат крал, но имаат неколку елдормани (англ. elder man, буквално стар човек) кои за време на војна имаат голема власт, но се еднакви со останатите во мирно време.“

РелигијаУреди

Сасите на почетокот биле пагани, но во седмиот век под влијание на Јутите се конвентирале во Христијани.

Сасите и БалканотУреди

Сасите се познати по нивните развиени рударски вештини, така што во средината на 13 век благодарение на нив доаѓа до развој на рударството во средновековна Србија. Таму ги нарекувале Саси, додека кај Дубровчаните се сретнуваат како Алемани, Алмани, Теотонци и Тедеши. Не се разјаснети околностите поради кои тие се населуваат на овие простори, но се претпоставува дека повикот на српскиот крал Стефан Урош I (1243-1276), како и монголската наезда од 1241 ги принудила на преселба. Бугарскиот цар Иван Шишман ги вика на македонската планина Осогово, каде што го отвораат рудникот Саса. Во нивна чест, таму денеска се наоѓа и селото Саса.

ПоврзаноУреди

Список на германски племиња