СУГС „Марија Кири Склодовска“ - Скопје


„Марија Кири Склодовска“ — средно училиште во населбата Аеродром во Скопје, Општина Аеродром. Во него учат 830 ученици. Го носи името на познатата полска научничка Марија Кири.

„Марија Кири Склодовска“
Место
Општина: Аеродром
Место: Скопје
Основни информации
Број на ученици: 830
Контакт информации
Портал marijakirisk.schools.edu.mk

Во училиштето се изведува настава за образовни профили од хемиско-технолошката струка со профили хемиско-технолошки техничар и процесен техничар, како и струката лични услуги со профил техничар по очна оптика преку кој учениците се оспособуваат за вклучување во пазарот на трудот.

Во тек е модернизирање на наставниот процес во училиштето, и наставата се изведува од наставен кадар обучен за реализирање на современа настава, интегриран во системот доживотно учење, и оспособен за активна настава преку реализација на обуката од SEA Проектот.

Основање и развојУреди

Учество на натпревариУреди

Освоени наградиУреди

Познати личности кои учеле во ова училиштеУреди

Познати личности кои предавале во ова училиштеУреди

Надворешни врскиУреди