Категориите што го користат оваа предлошка најверојатно имаат потреба од
<categorytree>Името на категоријата</categorytree>
за да се гледаат сите поткатегории.

Други предлошки за категории Уреди

За именски простори

Одржување