Оваа предлошка треба да стои на врвот на категории што содржат предлошки и поткатегории со предлошки. Ако категоријата содржи предлошки кои не се прегледници, видот на предлошките треба да се означи со параметрот type, пр.

{{Категорија за предлошки|type=infobox}}

за инфокутии.

Параметрите description и/или help исто така може да се искористат за да се даде краток опис за содржината на категоријата и/или инструкции за тоа како да се додаде предлошка во категоријата. Ако не се користи help, постои стандардно објаснување. Параметрот description може да се искористи за да се даде врска до една или повеќе поврзани статии, пр.

{{Категорија за предлошки
|description = Предлошки поврзани со темата [[тема]].
}}

{{Категорија за предлошки
|type = external link
|description = Предлошки што помагаат во правење и форматирање на надворешни врски за [[тема]].
}}

Други предлошки за категории

уреди

За именски простори

Одржување