Трипериоден систем
Холоцен Железно време Протоисторија
Доцно бронзено време  
Средно бронзено време
Младо бронзено време
Бронзено време
Бакарно време (енеолит)    
Младо камено време (неолит) Праисторија
Мезолит / Епипалеолит
Плеистоцен Доцен палеолит  
Среден палеолит
Ран палеолит
Палеолит
Камено време

Плеистоценот е епоха која на геолошката скала го опфаќа периодот од 1.808.000 до 11.550 година пред денешно време. Плеистоценот треба да ја опфати најблиската ера пропратена со низа леднички промени. Името плеистоцен потекнува од грчките зборови πλεῖστος (плеистос „најмногу“) и καινός (каинос „ново“).

За време на плеистоценот, климата беше поинаква, и постои илустрација на доцниот плеистоценски пејзаж во северна Шпанија.

Плеистоценот се надоврзува на плиоценот и е претходник на холоценската епоха. Плеистоценот е третиот период во неогенот, односно шестиот во кенозојската ера.[1] Крајот на плеистоценот се поистоветува со крајот на палеолитската доба во археолошки рамки.

Наводи уреди

  1. Гибард и фан Колфшотен (2004) „Плеистоценот и Холоценот“ 22 поглавје PDF (2.96 MiB) Во Градштајн, Ф. М., Ог, Џејмс Г., и Смит Гилберт Геолошка временска скала 2004 Cambridge University Press, Кембриџ.

Надворешни врски уреди